GASTRONÓMIA

Gastronómia je umenie.

Gastronómia je chrám, kde vytvárame a predávame atmosféru, kde z esteticky neutrálnych surovín, tvoríme koncentrovanú krásu.

Gastronómia je veda, ako prostredníctvom pokrmu navodiť pokoj a harmóniu do ľudských duší.

Gastronómia je aj cirkus, ktorý rozprúdi krv a naleje nám novú energiu.